Uchwyty zgrzewcze

  Trzymania zgrzewcze to narzędzia podpiete do spawarek dające możliwości w spawaniu techniką MIG/MAG, TIG. wyliczyć można też trzymania plazmowe lecz też inne. Głowice spawające MIG/MAG ochładzane mogą być powietrzem atmosferycznym jak i cieczą, mogą być w wariancie długiej albo normalnej, mogą być wzbogacone o bardzo małe przełączniki. Dzięki nim spawane są stale niestopowe, niskostopowe, wysokostopowe, Al., Cu, Ni, tytan też jego...

  Zgrzewanie sposobem wykonywania MIG-MAG

  Spajanie techniką MIG/MAG odbywa się w osłonie substancji lotnych obojętnych (MIG, przeważnie jest to argon, hel) bądź aktywnych (MAG, najczęściej jest to dwutlenek węgla bądź jego mieszanka z Ar) – zgrzewanie elektrodą topliwą. W tej metodzie łuk elektryczny skrzy się pomiędzy spajanym towarem a elektrodą w postaci pręta a łuk i jeziorko ciekłego metalu są ochraniane dużą ilością gazu obojętnego lub aktywnego. MIG/MAG wykorzystać...

  Zgrzewarki transformatorowe

  Migomaty są aparatami służącymi do scalanie manualne bądź zmechanizowane. Spawarki transformatorowe znane są też jako migotamy elektryczne. Ich Funkcją jest scalanie metalowych modułów. Wymagane są do tego także uzupełniające łączniki – materiał wiążące i spajające. Te spawarki posiadają sporo mniejsze napięcie łączenia, bo wywołują bardzo wysokie zasoby prądu spawania. Łączenia wynikają podczas nadtapiania towaru spajającego...

  Migomaty transformatorowe

  Zgrzewarki są aparatami służącymi do scalanie ręczne czy też automatyczne. Spawarki transformatorowe znane są też jako migotamy elektryczne. Ich obowiązkiem jest łączenie elementów metalowych. Niezbędne są do tego także pomocnicze spoiwa – materiał wiążące i spajające. Te spawarki charakteryzują się tym, że mają dużo niższe napięcie scalania, ponieważ pozyskują duże wartości energii scalania. Scalenia powstają w ciągu...

  Druty spawalnicze są stosowane w trakcie spawania

  Kable elektryczne służące do spawania są stosowane w toku zgrzewania stąd za ich zastosowaniem tworzy się nowa metoda tego działania. Napełnione są w środku substancją ułatwiającą lutowanie czy substancją chemiczną, które dostarczają substancje lotne ochronne. Przygotowane są z taśmy stopowej żelaza z węglem a w ich wewnętrzną część dodawany jest proszek z właściwym chlorkiem amonu lub katafonią. Pręty stosowane są w spawaniu...